Nyheder

Reglement for klubmesterskaber i dressur 2017
Reglement for Nordsjællands Sportsrideklubs
individuelle klubmesterskab i dressur 2017:
1. Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet.
2. Mesterskabet er åbent for medlemmer af NSR, der har været medlemmer af klubben i mindst 1 måned før stævnet og som starter for NSR i alle tilfælde hvor det er muligt.
3. Der afholdes et mesterskab for ponyer og et mesterskab for hest. Pony: Alle rider mod alle uanset klasse. Hest: Alle rider mod alle uanset klasse.
4. Der må kun rides en klasse i klubmesterskabet. Ingen rytter må starte mere end én gang i klubmesterskabsklassen.
5. For ponyer forbeholder klubben sig ret til at sammenlægge kategorier efter DRF’s reglement.
6. En pony må kun starte som enten hest eller pony i klubmesterskabet.
7. Mesterskabet afholdes i sværhedsgrad 1-3 for såvel pony som hest, det vil sige LB1-LA4 for ponyer og LA1-MB3 for hest.
8. Såfremt der ved stævnet er begrænsning på max. antal starter, SKAL ryttere der ønske at starte klubmesterskabet have førsteprioritet.
9. Dansk Ride Forbunds OUT-regler er gældende.
10. Resultatet i klassen bliver multipliceret med 2 % pr. sværhedsgrad. Det vil sige at i sværhedsgrad 2 multipliceres med 2 % og sværhedsgrad 3 med 4 %. Eksempelvis 65 % i sværhedsgrad 2 er lig med 66,3 % i klubmesterskabsklassen. Disse resultater offentliggøres i klubmesterskabsklassen.
11. Den ekvipage, henholdsvis pony og hest, der opnår højeste gennemsnitlige % af max. summen er vinder.
12. Ved 2 eller flere med samme % af max. summen er den ekvipage, der har redet den højeste klasse vinder.
13. Alle de placerede (min. de første 3) modtager en speciel ”klubmesterskabs-rosette”.
14. Vinderen modtager ligeledes et æresbånd, et dækken og en vandrepokal. Når man afleverer vandrepokalen året efter får man en mindre til minde.